ಎಂಪಾನಲ್ಮೆಂಟ್ ಮತ್ತು ಶಿಸ್ತು ಕ್ರಮದ ಸಮಿತಿ

1 ಡಾ|| ಹೆಚ್  ಸುದರ್ಶನ್, ಕರುಣಾ ಟ್ರಸ್ಟ್, ಬೆಂಗಳೂರು ಅಧ್ಯಕ್ಷರು
2 ಡಾ|| ಎನ್ ದೇವದಾಸನ್, ನಿರ್ದೇಶಕರು, ಐಪಿಹೆಚ್, ಬೆಂಗಳೂರು ಸದಸ್ಯರು
3 ನಿರ್ದೇಶಕರು, ವಿಜಯನಗರ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮಹಾ ವಿದ್ಯಾಲಯ, ಬಳ್ಳಾರಿ ಸದಸ್ಯರು
4 ಉಪ ನಿರ್ದೇಶಕರು, (ವೈದ್ಯಕೀಯ) ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಸೇವೆಗಳ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ, ಬೆಂಗಳೂರು ಸದಸ್ಯರು
5 ನಿರ್ದೇಶಕರು, ರಾಜ್ಯ  ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಸಂಸ್ಥೆ, ಬೆಂಗಳೂರು ಸದಸ್ಯರು
6 ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ನಿರ್ದೇಶಕರು, ಕೆ.ಎಸ್.ಹೆಚ್.ಆರ್.ಸಿ, ಬೆಂಗಳೂರು ಸದಸ್ಯರು
7 ಡಾ|| ಶ್ರೀನಾಥ್, ಶಂಕರ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆ, ಬೆಂಗಳೂರು ಸದಸ್ಯರು
8 ಡಾ|| ಅಶೋಕ್ ಶೆಣೈ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು ಮತ್ತು ವಿಭಾಗದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು, ಕಿದ್ವಾಯಿಬೆಂಗಳೂರು ಸದಸ್ಯರು
9 ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಸಮಾಲೋಚಕರುಗಳು, ಸುವರ್ಣ ಆರೋಗ್ಯ ಸುರಕ್ಷಾ ಟ್ರಸ್ಟ್, ಬೆಂಗಳೂರು ಸದಸ್ಯರು
10 ಯೋಜನೆಯ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು, ಮೆ| ಎಮ್.ಡಿ ಇಂಡಿಯಾ ಹೆಲ್ತ್ ಕೇರ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಪ್ರೈ.ಲಿಮಿಟೆಡ್, ಬೆಂಗಳೂರು ಸದಸ್ಯರು
11 ನಿರ್ದೇಶಕರು (ವೈದ್ಯಕೀಯ ನಿರ್ವಹಣೆ) ಸುವರ್ಣ ಆರೋಗ್ಯ ಸುರಕ್ಷಾ ಟ್ರಸ್ಟ್, ಬೆಂಗಳೂರು ಸದಸ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು
You are here: Home ಆಡಳಿತ ನೋಂದಾವಣೆ ಮತ್ತು ಶಿಸ್ತು ಸಮಿತಿ